Transport towarów niebezpiecznych (wyróżniają 9 klas towarów niebezpiecznych ADR, zgodnie z konwencją międzynarodową) wymaga przestrzegania specjalnych warunków, zasad i przepisów oraz różnych typów pojazdów od standardowych pojazdów z plandeką, izoterm, chłodni do platform i cystern samochodowych. Transport drogowy towarów niebezpiecznych to nasza praca. Współpraca z nami  to pewność, że ładunek zostanie dostarczony w stanie nienaruszonym do miejsca przeznaczenia.

Lista ładunków niebezpiecznych:
1 klasa – materiały wybuchowe;
2 klasa – gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem;
3 klasa – materiały ciekłe zapalne;
4 klasa – materiały i substancje stałe zapalne i samoreaktywne;
ładunki i substancje łatwopalne gazy podczas interakcji z wodą;
5 klasa – materiały i substancje utleniające, nadtlenki organiczne;
6 klasa – materiały trujące, zakaźne wyroby i substancje;
7 klasa – materiały radioaktywne;
8 klasa – materiały żrące;
9 klasa – różne materiały i substancje niebezpieczne.

Państwa towar jest przewożony przez doświadczonych kierowców, z wykorzystaniem doskonałej floty samochodowej, oznaczonej tablicami ADR. Zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa wykorzystujemy profesjonalne pojazdy do transportu towarów niebezpiecznych.

Przedsiębiorstwo PTPU „ProSped” zawodowo zajmuje się transportem towarów niebezpiecznych, uwzględniając wszystkie normy prawne i obowiązujące zasady bezpieczeństwa z Unii Europejskiej do krajów WNP i Azji Środkowej.

Rentowne taryfy, staranność w obsłudze każdego zamówienia – zadzwoń:

+375(152)607494
+375(152)608494
+375(29)1607464 velcom
+375(29)8607494 mts
+375(29)8607499 mts

Robimy to, co kochamy. Co kochamy, to doceniamy.